Společnosti

image - 165x48

K.E.I. GROUP, s.r.o. 

registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13468
IČ: 49969641
DIČ: CZ49969641

Sídlo: Žarošická 4308/21, 628 00 Brno
e-mail: group@kei.cz

rok založení: 1993

Předmět podnikání:

  • obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej

  • zprostředkovatelská činnost
-  činnost organizačních a ekonomických poradců

  • opravy karosérií

  • prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující

  • reklamní činnost

  • agenturní činnost ve sportu

  • prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,
vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,
nebezpečné pro životní prostředí

  • opravy silničních vozidel

  • dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické